Business Coaching

Mitä on Coaching?

Coaching prosessi

Business Coaching

Team Coaching

Personal Coaching

Tietoja 
Coacheista

 

 

Business Coaching -prosessin kautta autetaan valmennettavaa saavuttamaan omat tavoitteensa siinä yrityksessä, jossa hän toimii. Sen avulla sovitetaan yhteen yksilön, yrityksen ja esimiehen odotukset, tavoitteet ja toimintatavat.

Tavoitteena voi olla:

  • itsensä johtamisen tai vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja kehittäminen
  • muutosvalmiuden lisääminen yrityksessä
  • muutosten toteuttaminen sekä työsuoritusten parantaminen

Business Coachingia tarvitaan mm. silloin, kun

  • henkilö valmistautuu uusiin, esimerkiksi esimies- tai johtotehtäviin
  • halutaan kehittää esimies- ja johtajavalmiuksia
  • halutaan kehittää johtoryhmän toimintaa
  • halutaan tarjota koulutusten ja seminaarien rinnalle syventävää, yksilöllistä kehittämistä
  • kun on kohdattu haastava tilanne työyhteisössä

Tavallisimmin Business Coaching prosessi kestää 6 - 12 kuukautta. Valmennukset voidaan toteuttaa henkilökohtaisina kehittymisprosesseina tai yrityskohtaisina tiimivalmennuksina.

Lisätietoja Pirjo Hirvoselta

Puhelin 040-506 3412 tai sähköposti

Takaisin alkuun