Coaching prosessi

Mitä on Coaching?

Coaching prosessi

Business Coaching

Team Coaching

Personal Coaching

Tietoja 
Coacheista

 

 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla selvitetään, miksi asiakas on tullut coachaukseen, hänen odotuksensa ja tavoitteensa coachaukselle. Seuraavaksi käydään lyhyesti lävitse mitä coachaus on ja miten se toimii sekä coachauksen eettiset säännöt. Tämän jälkeen määritellään asiakkaan odotusten ja tavoitteiden kautta coachauksen kesto, sisältö, hinnat ym. asiat. Kun asioista on päästy yhteisymmärrykseen ja henkilökemiat toimivat, tehdään sopimus, joka määrittelee coachin ja hänen asiakkaansa vastuut. Tämän jälkeen aloitetaan varsinainen coachaus sovitusta aiheesta/aiheista. Coachaussession jälkeen annetaan yleensä kotitehtävä seuraavaa coachauskertaa varten.

Seuraavien tapaamisten/puhelinsessioiden rakenne muodostuu mahdollisen kotitehtävän purusta, käsiteltävästä aiheesta, tavoitteesta ko. sessiota varten, tämän hetken tilanteen kartoittamisesta sekä eri vaihtoehtojen määrittelemisestä. Näiden pohjalta päätetään, miten tästä eteenpäin edetään, mikä on tavoite ja mistä tiedetään, että tavoite on saavutettu. Lisäksi käydään lävitse mitä voimavaroja, resursseja ym. tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi ja miten nämä voidaan toteuttaa.

Coachaus voidaan toteuttaa joko henkilökohtaisin tapaamisin (tapaamisen kesto yleensä noin yksi tunti, joskus 3 h) ja/tai puhelincoachauksena yhdistettynä sähköpostin/tekstiviestein tapahtuvaan viestintään asiakkaalle parhaiten sopivin tavoin.

Takaisin alkuun