Koulutus

Koulutus

Luovuus

Laatujärjestelmä

Ympäristö-
järjestelmä

Työterveys- ja turvallisuus-
järjestelmä

Toiminnan-
hallinta-
järjestelmien 
yhdistäminen

Sisäinen
auditointi

Järjestämme yrityskohtaista koulutusta seuraavista aiheista:
  • laatujärjestelmään liittyviä koulutuksia. Esim. laatujärjestelmän rakentaminen ISO 9001 mukaan 
  • ympäristöjärjestelmään liittyviä koulutuksia. Esim. ympäristöjärjestelmän rakentaminen ISO 14 001 mukaan 
  • Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmiin liittyviä koulutuksia. Esim. TTT-järjestelmän rakentaminen OHSAS 18 001 mukaan
  • Eri toiminnanhallintajärjestelmien yhdistämiseen liittyviä koulutuksia
  • Sisäisiä auditointikoulutuksia sekä
  • Toimittaja-arviointiin liittyvää koulutusta

Saadaksesi lisätietoja näiden koulutusten sisällöistä, klikkaa vasemmalta puolelta ko. kohta.

Lisäksi järjestämme NLP koulutusta liittyen eri aihepiireihin. 

Lisätietoja yrityskohtaisesta koulutuksestamme:

Pirjo Hirvonen

Puh. 040-506 3412 tai sähköposti