Sisäinen auditointi 

Koulutus

Luovuus

Laatujärjestelmä

Ympäristö-
järjestelmä

Työterveys- ja turvallisuus-
järjestelmä

Toiminnan-
hallinta-
järjestelmien 
yhdistäminen

Sisäinen
auditointi

Koulutus antaa osallistujille valmiuden suorittaa yrityksen sisäisiä arviointeja.

Sisältö:

 • miksi toimintajärjestelmää on auditoitava myös sisäisesti?
 • auditoijille asetetut vaatimukset
 • auditointisuunnitelman laatiminen
 • auditointiohjelman laatiminen
 • auditointiin valmistautuminen
 • auditointien suoritus/auditointitekniikka
 • raportointi auditoinnin tuloksista
 • korjaavat toimenpiteet ja niiden tehokkuuden varmistaminen ja toteaminen sekä tulosten raportointi

Case: Ensimmäinen sisäinen auditointi

 • auditointialueen määrittely
 • ketkä osallistuvat arviointiin ja milloin (auditointisuunnitelman laatiminen)
 • auditointiohjelman laatiminen
 • valmistautuminen auditointiin (kysymyslistojen ym. laadinta) 
 • auditointi ja havaintojen raportointi
 • sopiminen korjaavista toimenpiteistä (kuka ja milloin)
 • milloin korjaava toimenpide todennetaan

Lisätietoja:

Pirjo Hirvonen

Puh. 040-506 3412 tai sähköposti

Takaisin alkuun