Laatujärjestelmän rakentaminen vastaamaan ISO 9000:2000 vaatimuksia

Koulutus

Luovuus

Laatujärjestelmä

Ympäristö-
järjestelmä

Työterveys- ja turvallisuus-
järjestelmä

Toiminnan-
hallinta-
järjestelmien 
yhdistäminen

Sisäinen
auditointi

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet rakentaa ISO 9000:2000 vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä. Koulutuksen päätyttyä yrityksellä on määritelty/päivitetty laatupolitiikka ja tunnistettu toimintaprosessit sekä kuva siitä, miten tästä jatketaan eteenpäin.

Koulutuksen sisältö rakentuu yrityksen tilanteesta riippuen seuraavista osioista:

Yleistä laadunhallintajärjestelmästä

 • toimintaprosessien tunnistaminen ja näiden keskinäisen järjestyksen ja vuorovaikutuksen määrittäminen
 • toimintaprosessien toiminnassa ja ohjauksessa käytettävät kriteerit ja menetelmät
 • miten seurataan, mitataan ja analysoidaan toimintaprosesseja ja miten näin syntynyttä tietoa käytetään hyväksi jatkuvassa parantamisessa
 • ulkopuolisten toimintaprosessien liittäminen järjestelmään
 • mitä eri dokumentteja laadunhallintajärjestelmä käsittää
 • laatukäsikirjan laadinta ja ylläpito
 • asiakirjojen ja tallenteiden ohjaus

Johdon vastuu

 • johdon sitoutuminen
 • asiakaskeskeisyys
 • laatupolitiikka ja laatutavoitteet
 • laadunhallintajärjestelmän suunnittelu
 • vastuut, valtuudet ja viestintä
 • johdon katselmus

Resurssien hallinta

 • resurssien varaaminen
 • pätevyys, tietoisuus ja koulutus
 • infrastruktuuri ja työympäristö

Tuotteen toteuttaminen

 • tuotteen toteuttamisen suunnittelu
 • asiakkaaseen liittyvät prosessit
 • suunnittelu ja kehittäminen
 • ostotoiminta
 • tuotanto ja palveluiden tuottaminen
 • seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus

Mittaus, analysointi ja parantaminen

 • asiakastyytyväisyyden mittaus
 • sisäinen auditointi
 • prosessin seuranta ja mittaus
 • tuotteen seuranta ja mittaus
 • poikkeavan tuotteen ohjaus
 • tietojen analysointi
 • jatkuva parantaminen ja korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet

Lisätietoja:

Pirjo Hirvonen

Puh. 040-506 3412 tai sähköposti

Takaisin alkuun