Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän rakentaminen vastaamaan OHSAS 18 001 vaatimuksia

Koulutus

Luovuus

Laatujärjestelmä

Ympäristö-
järjestelmä

Työterveys- ja turvallisuus-
järjestelmä

Toiminnan-
hallinta-
järjestelmien 
yhdistäminen

Sisäinen
auditointi

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet rakentaa ja ylläpitää OHSAS 18 001 vaatimukset täyttävä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Koulutuksen päätyttyä yrityksellä on määritelty/päivitetty alustava työterveys- ja turvallisuuspolitiikka ja luonnosteltu alustava työterveys- ja turvallisuusasioiden hallintaohjelma päämäärineen ja tavoitteineen. Lisäksi on tunnistettu tärkeimmät työterveys ja -turvallisuus- näkökohdat, joiden pohjalta hallintaohjelma on laadittu.

Koulutuksen päätyttyä osallistujilla on hyvät mahdollisuudet kehittää jatkossa yrityksensä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää.

Koulutuksen sisältä rakentuu osallistujien tieto/taitotasosta riippuen seuraavista osioista:

 • Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää koskevat yleiset vaatimukset

 • Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

 • Suunnittelu

 • Riskien arviointi

 • Lakisääteiset ja muut vaatimukset

 • TTT-johtamistoimenpiteet

 • Järjestelmän toteuttaminen ja toiminnot

 • Organisaatiorakenne ja vastuut

 • Koulutus, tietoisuus ja pätevyys

 • Tiedonkulku

 • TTT-johtamisjärjestelmän dokumentointi

 • Asiakirjojen valvonta

 • Toimintojen ohjaus

 • Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

 • Tarkastukset ja korjaavat toimenpiteet

 • Tarkkailu ja mittaukset

 •  Korjaava toiminta

 • Tiedostot

 •  Auditoinnit

 •  Johdon katselmus

Lisätietoja:

Pirjo Hirvonen

Puh. 040-506 3412 tai sähköposti

Takaisin alkuun