Ympäristöjärjestelmän rakentaminen vastaamaan ISO 14 001 vaatimuksia

Koulutus

Luovuus

Laatujärjestelmä

Ympäristö-
järjestelmä

Työterveys- ja turvallisuus-
järjestelmä

Toiminnan-
hallinta-
järjestelmien 
yhdistäminen

Sisäinen
auditointi

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet rakentaa ja ylläpitää ISO 14 001 vaatimukset täyttävä ympäristöjärjestelmä. Koulutuksen päätyttyä yrityksellä on määritelty/päivitetty alustava ympäristöpolitiikka ja luonnosteltu alustava ympäristöasioiden hallintaohjelma päämäärineen ja tavoitteineen. Lisäksi on tunnistettu tärkeimmät ympäristönäkökohdat, joiden pohjalta ympäristön hallintaohjelma on laadittu.

Koulutuksen päätyttyä osallistujilla on hyvät mahdollisuudet kehittää jatkossa yrityksensä ympäristöjärjestelmää.

Koulutuksen sisältö rakentuu osallistujien tieto/taitotasosta riippuen seuraavista osioista:

Yleistä ympäristöjärjestelmistä

 • mikä on ympäristöjärjestelmä?
 • ympäristöpolitiikka

Ympäristöjärjestelmän suunnittelu

 • ympäristönäkökohdat
 • lakisääteiset ja muut vaatimukset
 • päämäärät ja tavoitteet
 • ympäristöasioiden hallintaohjelmat

Järjestelmän toteuttaminen ja toiminnot

 • organisaatio ja vastuut
 • koulutus, tietoisuus ja pätevyys
 • tiedonkulku
 • ympäristöjärjestelmän dokumentointi
 • asiakirjojen valvonta
 • toimintojen ohjaus
 • valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Tarkastukset ja korjaavat toimenpiteet

 • tarkkailu ja mittaukset
 • poikkeamat sekä korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet
 • tiedostot
 • ympäristöjärjestelmän auditointi

Johdon katselmus

Lisätietoja:

Pirjo Hirvonen

Puh. 040-506 3412 tai sähköposti

Takaisin alkuun