Mitä NLP on?

Mitä NLP on?

Lyhytkurssit

NLP Practitioner

NLP Master Practitioner

Muut Räätälöidyt kurssit

 

NLP on ajattelumalli ja kognitiivinen lähestymistapa, joka keskittyy ihmisen taitavuuteen ja voimavaroihin. NLP sisältää paljon tietoa ihmisen vuorovaikutus-, voimavara- ja kehittymistaidoista ja -mahdollisuuksista.

NLP:tä on hyödynnetty monin tavoin mm. opetuksessa, henkilöstöhallinnossa, johtamisessa, koulutuksessa, esiintymisessä, liike-elämässä, terapia- ja ohjaustyössä, terveydenhuollossa, valmennuksessa ja itsensä kehittämisessä.

NLP syntyi, kun matemaatikko ja hahmoterapeutti Richard Bandler ja kielitieteen professori John Grinder kysyivät itseltään: Mikä erottaa jonkun alan taitajan huipputaitajasta, mestarista? He eivät hakeneet vastausta synnynnäisestä lahjakkuudesta eivätkä kokemuksesta tai harjaantumisesta, vaan toiminnan ja kokemuksen rakenteesta "tässä ja nyt". Bandler ja Grinder kehittivät lähestymistapansa alun perin tarkkailemalla lahjakkaita kommunikoijia kuten Virginia Satiria, Fritz Perlsia ja Milton H. Ericksonia ja onnistuivat usein mallittamaan esiin myös erilaisten taitojen intuitiiviset ja alitajuiset elementit.

NLP ei mallina sitoudu mihinkään psykologiseen tai psykoterapeuttiseen teoriaan. Teoreettisesti NLP perustuu systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimuksiin, kielitieteeseen ja kognitiivisen psykologian ideoihin. Taustafilosofeja ovat mm. Alfred Korzybski ja Gregory Bateson.

NLP on lyhenne sanoista Neuro-linguistic Programming. Missä

N = neuro = kokemukset käsitellään sisäisinä prosesseina, viiden aistin avulla hermoverkossam-me. Käyttäytymisemme on näiden neurologisten, sisäisten prosessien tulosta. Miten me ajattelemme? Miten voimme ohjata hermojärjestelmämme kautta kaikkea käyttäytymistämme?

L = lingvistinen = kieli ja ei-sanallinen kommunikaatio eli kehonkieli koodaa, järjestää ja antaa merkityksen neutraalisille malleille hermoverkossa. Miten käytämme kieltä ja miten se meihin ja ympäristössä oleviin ihmisiin vaikuttaa?

P = Programming = Ohjelmointi = Taito tunnistaa ja hyödyntää niitä erilaisia lopputuloksia tuottavia ohjelmia, joita hermoverkossa kieli ja muut kommunikaatiojärjestelmät ohjaavat. Taito suunnitella ja asentaa kommunikaatiojärjestelmien kautta ohjelmia hermoverkkoon. Eli miten yhdistämme vuorovaikutuksen ja aistimusjärjestelmämme haluttujen tulosten saavuttamiseksi? Miten selvitämme sisäiset prosessimme, miten hyödynnämme niitä ja miten tarvittaessa muutamme niitä?

 

Takaisin alkuun

Tule huippuosaajaksi

hyppäämällä ja

sukeltamalla uusiin maailmoihin ja

rakentamalla siltoja eri maailmojen välille