Mitä on Coaching?

Mitä on Coaching?

Coaching prosessi

Business Coaching

Team Coaching

Personal Coaching

Tietoja 
Coacheista

 

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa.

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvempää kehitystä. Coachingista saa välineitä kasvaa omissa rooleissa ja intoa oman tavoitteen saavuttamiseen. 

Coachingissa tähdätään valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen, parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja. Coach eli valmentaja auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään.

 

Yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia sekä yksilötasolla (mm. yhteistyö paranee merkittävästi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat ja erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät) että yritystasolla (mm. tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat, asiakastyytyväisyys paranee ja organisaation sitoutuneisuus vahvistuu).

Coachauksessa käytämme työkaluina mm. NLP:tä (Neuro Linguistic Programming), Lucas Derksin kehittämää Social Panorama-menetelmää, sekä avaavia kysymyksiä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takaisin alkuun

Sana "Coach" tulee keskiajan englannin sanasta "coche", joka tarkoittaa kulkuvälinettä: vankkureita tai vaunua

Coach auttaa saavuttamaan tavoitteesi

Coaching auttaa sinua kasvamaan siksi ihmiseksi, joka sisimmältäsi olet ja olemaan parhaimmillasi