NLP Master Practitioner koulutus

Mitä NLP on?

Lyhytkurssit

NLP Practitioner

NLP Master Practitioner

Muut Räätälöidyt kurssit

Järjestämme NLP Master Practitioner kursseja tarpeen mukaan yrityksille ja erilaisille yhteisöille. 

NLP Master Practitioner-kurssi on tarkoitettu NLP Practitioner-kurssin käynneille. Kurssilla lavennetaan NLP perustaitoja ja opitaan uutta liittyen aikakokemukseen, Itsensä johtamiseen ja ajattelutaitoihin.

NLP Master Practitioner-kurssin pituus on 18 päivää eli 132 tuntia (1 tunti = 45 minuuttia)

Esimerkkejä kurssin aihealueista:

NLP perustaitojen lavennus:

NLP Master Practitioner-koulutuksessa lavennetaan NLP Practitioner kurssilla jo opittuja NLP:n perustaitoja esim.

 • mielikuvaeditoinneista
 • metaforista
 • päätöksentekostrategioista
 • erottelutyyleistä
 • ankkuroinneista
 • tavoitteista
 • aikajännetyöskentelystä
 • havaintopositioista
 • vuorovaikutusvaihtoehdoista
 • arvohierarkiamuutoksista
 • uskomuksista
 • loogisten tasojen käytöstä
 • uskomusten sisäisestä rakenteesta ja niiden muuttamisesta
 • kielen rakenteen käytöstä muutos- ja kommunikointivälineenä
 • uudelleenmäärittelyistä

Aikakokemus

Aikakokemus-jaksolla käymme lävitse syvemmin aikakokemusta ja sen rakennetta.

Itsenä Johtaminen

NLP:n Itsensä johtamisessa selkeytämme henkilökohtaisia rajoja ja vahvistamme niitä, tunnistamme itsessämme eri osat ja tarvittaessa eheytämme näiden osien yhteistyötä, käymme lävitse oman itsen määrittely ja minäkäsitystä sekä tutkimme ja määrittelemme elämäntehtävämme eli "mission".

Ajattelutaidot jaksossa

Mallitamme "kuinka teet sen" - tiedonkeruumallilla ja käymme lävitse sisäisen osaamisen mallittamisen, jota voidaan hyödyntää yrityksen kehittymis- ja ongelmanratkaisustrategiana.
Tutustumme lisäksi olio- eli objektiajatteluun sekä systeemiteoriaan. Lisäksi tutustumme Lucas Derksin kehittämään Sosiaalisen Panodraamamalliin, käymme lävitse NLP myyntimallin sekä opiskelemme esiintymistaitoja.

Takaisin alkuun