NLP Practitioner

Mitä NLP on?

Lyhytkurssit

NLP Practitioner

NLP Master Practitioner

Muut Räätälöidyt kurssit

Osoitteessa Priinia Oy, Pohjantie 2 A 99, Tapiola, Espoo

Tällä 31.8.2011 alkavalla NLP Practitioner-kurssilla käymme lävitse kaikki NLP:n (=neuro linguistic programming) keskeisimmät tekniikat 26 iltana syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana keskiviikkoisin klo 17.00 - 21.00.

Illat koostuvat teoriaosasta sekä tekniikkojen käytännön harjoittelusta.

Illan hinta on 50 euroa/ilta sisältäen opetuksen, harjoittelun sekä kattavan kurssimateriaalikansion.

Iltojen veloitus tapahtuu kunkin kuun lopussa osallistumiskertojen mukaan.

Alla on alustava kurssiohjelma käsiteltävine teemoineen:

31.8.2011 NLP Tutuksi
Illan aikana tutustutaan NLP:n syntyhistoriaa ja taustaoletuksiin, tehdään lyhyt katsaus luonnolliseen oppimiseen ja tutustutaan psykomaantieteeseen. Lisäksi tutustumme assosiointiin (eli asioiden kokemiseen omasta näkökulmasta) ja dissosiointiin (ulkoa päin kokemiseen.

7.9.2011 3 erilaista tapaa ajatella ja hahmottaa maailma
Illan aikana käymme lävitse miellejärjetelmät ja miten nämä vaikuttavat ajatteluun, kontaktin syntymiseen, toisen ihmisen ymmärtämiseen ja toimivan, ymmärrettävän viestin rakentamiseen. Lisäksi saamme keinoja tunnistaa, mikä miellejärjestelmä on käytössä esim. puheesta ja kehon sekä silmien liikkeistä.

14.9.2011 Mielikuvista voimaa!
Illan aikana tutustumme visuaaliseen ajatteluumme mielikuvien ja mielikuvamatkojen kautta. Lisäksi kokeilemme mm. mitä tapahtuu, kun muutamme mielikuvan kokoa/sijaintia tms. (ns. mielikuvaeditointi).

28.9.2011 Kolme näkökulmaa
Illan aikana tutkimme vuorovaikutustilanteita 3 eri näkökulman kautta. Lopuksi otamme mukaan myös ns. metatason

5.10.2011 Miten saan haluamani resurssit käyttööni?
Illan aikana tutustutaan mm. SWISH menetelmään, missä mielikuvien kautta saadaan tarvittavat resurssit käyttöön ja tätä kautta voidaan ylläpitää hyvää minäkuvaa.

12.10. 2011 Sanaton viestintä ja samauttaminen
Illan aikana tutustutaan sanattomaan viestintään ja opitaan lukemaan tilavihjeitä (tekemään kalibraatio). Opimme erottamaan viestin ja metaviestin eron. Lisäksi opimme rakentamaan yhteyden toiseen ihmiseen samauttamisen kautta ja käyttämään samauttamista ohjaamiseen.

19.10.2011 Tunteen muuttaminen ankkuroimalla
Illan aikana tutustumme ankkurointiin eli miten voimavaratunteen saa aktivoitua ja otettua käyttöön. Lisäksi opimme, miten voi muuttaa tai poistaa itsellään automaattisesti tulevan kielteisen tilan, joka liittyy johonkin tilanteeseen (ns. ankkurien luhistaminen)

2.11.2011 Arvot ja uskomukset
Illan aikana tutustumme omiin arvoihimme ja uskomuksiimme. Opimme löytämään ns. rajoittavia uskomuksia ja tarvittaessa muuttamaan niitä.

9.11.2011 Aika mielen rakenteena
Illan aikana tutustumme siihen, miten miellämme ajan (aikajänne). Lisäksi muutamme menneisyyden kokemuksia.

16.11.2011 Mallittaminen
Illan aikana tutustumme NLP:n elävään ytimeen eli mallittamiseen, joka tuottaa koko ajan uutta käytännöllistä tietoa. Teemme mallituseditointeja ja mallentamista hyväksikäyttäen "asennamme" itsellemme uuden osaamisen.

23.11.2011 Palauteilta
Illan aikana opimme antamaan voimaannuttavaa palautetta eli ns. "hampurilaispalautetta". Lisäksi opimme ottamaan vastaan palautetta ja lukemaan sitä.

7.12.2011 Terveysilta
Illan aikana poistamme itseltämme pelkoja Fast Phobia Cure-menetelmällä, opimme editoimaan (kipu)tuntemuksia ja ottamaan käyttöön kehon omat parantavat voimat.

14.12.2011 Loogiset tasot
Illan aikana tutustumme ja teemme harjoituksia liittyen loogisiin tasoihin. Loogisia tasoja voi kuvata myös muutoksen tasoilla, ratkaisun paikoilla tai kehittymisen kohteina, koska ne kuvaavat ihmisen kokemuksen tasoja. Loogiset tasot ovat: spirituaalinen ydintila, identiteetti, uskomukset ja arvot, osaaminen, käyttäytyminen sekä ympäristö.

11.1.2012 Strategiailta
Illan aikana tutkimme, miten mielleketjujen avulla rakennamme kokemuksen. Lisäksi tutkimme, miten voimme motivoida itse itseämme.

18.1.2012 Kielen taikaa
Illan aikana tutustumme kieleen, puheeseen ja sen herättämään kokemukseen ja tunteeseen. Tutustumme uudelleenmäärittelyihin, mahdollisuuksien sanakarttaan, kysymyspuitteisiin, adjektiiveihin, implikaatioihin ja konjuktioihin

1.2.2012 Avarretaan maailmankuvaa
Kielen taikaa jatkuu. Tällä kertaa tutustumme lingvistisiin työkaluihin, joiden avulla voidaan kerätä täsmällistä tietoa ja avartaa omaa tai puhujan maailmankuvaa (metamalli).

8.2.2012 Eläköön ihmisten erilaisuus - erottelutyylit
Maailma on täynnä informaatiota, mutta olemme tottuneet huomaamaan siitä vain osan. Erottelutyylit (metaohjelmat) on NLP-malli ihmisten erilaisista tavoista vastaanottaa ja suodattaa informaatiota.

15.2.2012 Sisäinen puhe ja yhteys alitajuntaan
Illan aikana otamme yhteyden alitajuntaan harjoituksella "Kuuden askeleen uudelleenmäärittely". Lisäksi muutamme kriittisen sisäisen puheen kannustavaksi.

29.2.2012 Tavoitteista totta
Tutustumme hyvin tehdyn tavoitteen elementteihin ja olympia-ajatteluun. Opimme, kuinka voimme integroida voimavaroja tavoitteeseen ja miten tavoite asetetaan, jotta sen myös saavuttaa.

7.3.2012 NLP:n luovuusmalli
Herätämme luovuutemme mm. NLP:n luovuusmallilla, jota nimitetään myös Disney-malliksi.

14.3.2012 Hypnoottinen kieli eli Milton-malli
Milton-mallin voi pitää metamallin käänteisversiona. Siinä kieli on huokoista ja epätäsmällistä ja jotta sitä ymmärtäisi, on kuulijan etsittävä täsmälliset viitteet, merkitykset ja tulkinnat omasta kokemusmaailmastaan. Milton-mallia hyödynnetään mm. rentouttamisessa ja mielikuvamatkoissa.

28.3.2012 Metaforat
Metaforat ovat automaattisia ajattelutapoja, joiden käyttö tuo ajateltavaan asiaan automaattisesti tietyn logiikan. Metafora voi olla tarina tai vertaus.

18.4.2012 Ristiriitaisten osien yhteistyön parantaminen
Illan aikana tutustumme persoonallisuutemme eri osiin ja niiden aiheuttamiin ristiriitatilanteisiin ja kuinka nämä näissä tilanteissa integroidaa, jolloin ristiriita poistuu.

25.4.2012 Rentouttaminen
Illan aikana teemme mielikuvamatkoja ja opimme rentouttamaan toisiamme.

2.5.2012 Sosiaalinen Panoraama
Tutustumme lyhyesti Lucas Derksin kehittämään Sosiaaliseen panoramamenetelmään tekemällä erilaisia harjoituksia siitä, miten hahmotamme maailman.

9.5.2012 Integrointi-ilta
Kertaamme ja teemme yhteenvedon eri NLP-menetelmistä. Tutustumme myös suru/luopumisprosessiin.

Takaisin alkuun