Referenssit

Priinia Oy

Tapamme toimia

Referenssit


 

Henkilöstöllämme on kokemusta

 • myynnistä ja markkinoinnista PKT- ja globaalissa liiketoiminnassa
 • kone-, sähkö-, energia- ja palvelualoilta
 • toiminnanohjausjärjestelmien tarvekartoituksesta, ohjelmistojen implementoinnista sekä it-projektien toteutusvastuusta
 • toiminnanhallintajärjestelmien (laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus- sekä tietoturvajärjestelmät) luomisesta, dokumentoinnista, kehittämisestä ja ylläpidosta sekä koulutuksesta
 • laatu- ja ympäristöjärjestelmien sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien arvioinnista sähkö-, kone- sekä sähkötukkukaupan toimialalta
 • teknisenä arvioijana toimimisesta
 • liiketoiminnan kehittämisestä
 • henkilöstön luovuuden, innovatiivisuuden, voimavarojen ja vuorovaikutuksen kouluttamisesta/valmentamisesta
 • coachingista
 • asiantuntijaorganisaation johtamisesta
 • mittausautomaatiojärjestelmistä ja mittauslaitteiden kalibroinnista

Olemme mukana

 • Espoon kauppakamarin toiminnassa
 • PKT-säätiön toiminnassa
 • Suomen Coaching-yhdistyksessä

Koulutustaustamme ovat

 • insinööristä tekniikan tohtoriin (sähkövoimatekniikka)
 • liikkeenjohdon koulutus, MBA
 • pääarvioija-pätevyys (laatu-, ympäristö- ja TTT-järjestelmät)
 • erikoisopinnot ympäristötekniikasta
 • NLP Trainer
 • NLP Master Couch
 • Social Panorama Consultant
 • Suomen Coachingyhdistyksen diplomikoulutus
 • Working Style Analysis Certfication Programme

Takaisin alkuun